top of page

Classic Art

Klassisk konst Allt från realism till Baroque och heraldiska motiv ligger mig nära hjärtat. Mina föräldrar var restauratörer och jag växte upp bland konst från 1600-1700 talet. Min 9 års konstutbildning hade också stor fokus på klassisk konst och skulptur.

bottom of page